• Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Et barn for lite

Bidrag til neste medlemsblad?

Foreningens neste medlemsblad skal snart i trykken, og vi tar gjerne i mot stoff til bladet.

Skriv historien din, et dikt, om livet etterpå, om merkedager eller om det å gå tilbake i jobb etter å ha mistet et barn. Vi tar i mot alle bidrag med takk, selv om ikke vi kan garantere at det blir plass til alt.
Send inn ditt bidrag til foreningen@etbarnforlite.no innen mandag 31. mai 2016.

Forsiden bladet oktober 2015

Velkommen til foreningens nye nettside

Logo

Vår nye nettside er omsider på plass. Ikke alt er helt oppdatert enda, men vi jobber kontinuerlig for at dette skal bli en side hvor alle som har mistet barn, og deres pårørende, kan finne støtte og hjelp i sorgen.

  • 1
  • 2

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015