• Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Home

Ny undersøkelse om søsken og sorg

Ny undersøkelse viser sterke tall:
" - Generalsekretær i Foreningen Vi som har et barn for lite, Anne Giertsen, mener tett oppfølging over tid er avgjørende."

– Det burde være lettere å få tak i støtteapparatet, sier Hanne Giertsen (17).
aftenposten.no

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html

Nytt medlemsblad

Nytt medlemsblad er på vei til alle medlemmer med posten nå i juni

Et barn for lite 02 2017 forsiden

Når det ufattelige skjer deg

Mens hun lå med sin nyfødte sønn i armene, fikk Julie Barø beskjed om at dattera på sju var drept.

Les de sterke historiene til Julie og Lill-Hege som har engasjert seg sterkt i foreningens lokallag i Namdalen.

Artikkel i Adressa kan du lese her

Neste møte er i Namsos onsdag 8. februar kl., 19.00 og er åpent for alle som har mistet barn.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1