Brosjyrer

EnhjelptildegsomharmistetbarnEn hjelp til deg som har mistet barn

Brosjyre og folder med en presentasjon av foreningen "Vi som har et barn for lite". Brosjyren inneholder også historiene til noen foreldre som har opplevd å miste barn.

Kontakt oss for mer info.

Brosjyre - Når en far mister sin sønnNår en far mister sin sønn

En fars historie - om å miste et lite barn.
Dette er historien om Elias, om hans korte liv – og død. Mange historier om å miste barn er skrevet, de fleste ført i pennen av en mor. Denne sterke historien om Elias sitt korte liv– og død er sett fra en fars perspektiv. Vi får være med på hele prosessen fra graviditet, fødsel og død til begravelse og sorggruppe og får et unikt innblikk i en fars opplevelser om å miste barnet sitt.

Kontakt oss for mer info.

 

nyttsvangerskapNytt svangerskap etter tapet av et barn

Det å miste et barn er en traumatisk opplevelse som i de fleste tilfeller vil få konsekvenser for foreldrenes mestring av et nytt svangerskap, fødsel, barselstid og ikke minst for tilknytningen til det neste barnet.
Håpet er at dette heftet kan bidra til at både foreldre og helsepersonell kan få mer kunnskap om angst i et nytt svangerskap. Det er viktig at foreldrenes angst tas på alvor og at helsepersonellet møter dem med respekt.

Kontakt oss for mer info.

 

 

Skolebarnogsorg

Skolebarn og sorg

Dette heftet handler om hvordan barn i alderen 6-12 år opplever sin sorg, hva barn gjør og kan gjøre selv for å få det bedre, og hva foreldre, besteforeldre, venner, lærere og andre voksne kan gjøre for å støtte og hjelpe.

(Klikk på bildet for link til brosjyren i PDF - format.)

 

UngdomogsorgUngdom og sorg

Når noen vi er glad i blir skadde, syke eller dør, forandrer det oss. Vi kan oppleve depresjon, frustrasjon og sinne. I blant føler vi kanskje skyld eller skam også. Med denne brosjyren ønsker vi å fortelle at alt dette er normalt.
Heftet er skrevet til ungdom i ungdomsskole og videregående skole.

"Ungdom og sorg" er gitt ut av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen "Vi som har et barn for lite", KreftforeningenLandsforeningen for trafikkskadde og LEVE - Landsforeninen for etterlatte ved selvmord

(Klikk på bildet for å åpne brosjyren i PDF - format.)

Den doble sorgen forside Nett

Den doble sorgen

(Klikk på bildet for å åpne brosjyren i PDF - format.)

Nytt svangerskap forside 2014 1 nett

Nytt svangerskap etter tap av barn

(Klikk på bildet for å åpne brosjyren i PDF - format.)

 

 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1