Om Østfold fylkeslag

Det nåværende Østfold Fylkeslag av "Foreningen Vi som har et barn for lite" ble stiftet 3. september 2003. Bakgrunnen for dette var bl.a. en spørreundersøkelse fra sentralt hold, som ble sendt ut høsten 2002, samt at vi som var kontaktpersoner i Østfold følte at vi savnet noe mer å tilby nye medlemmer.

En invitasjon ble sendt ut til alle foreningens medlemmer i Østfold, og på det første møtet i lokalene til Jørgensen og Jørgensen på Sellebakk kom det ca. 20 personer. To år senere har over 40 ulike mennesker vært innom. De første par årene kom det vanligvis 10-15 personer på hvert møte. Nå ligger det på mellom 5 og 10. Møtene holdes vekselvis i Fredrikstad, Mosseregionen og Indre Østfold, for å dekke fylket best mulig og fordele belastningen med lang reisevei litt.

Fylkeslaget har hittil forsøkt å være noe annet enn en vanlig sorggruppe og noe mer enn bare en møteplass. Vi har hatt ambisjoner om å gjøre noe i fylket vårt for at foreldre som mister barn i framtida skal få mer og bedre hjelp enn det som ofte har vært tilfelle fram til i dag.

Per april 2014 er det lite aktivitet i fylkeslaget, men send gjerne en epost til foreningen@etbarnforlite.no om du ønsker å komme i kontakt med en lokal kontaktperson i Østfold.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1