• Home
  • Lokale aktiviteter

Namdal lokallag

Velkommen til medlemsmøte 20. april 2016 på sykehuset i Namsos

For mer informasjon og påmelding, se her: https://www.facebook.com/events/1600594086882252/Medlemsmøte Namsos

-------------------------------------------------------------------------

Lokallaget hjemmeside: http://www.freewebs.com/bflnamdal/
Lokallagets gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/110288505677346/?fref=ts

 Vennlig hilsen styret i BFL Namdal lokallag

Kontakt Julie Brucker, 911 79 348 e-post: julie.brucker@overhalla.kommune.no
Informasjon om kransebindingen: https://www.facebook.com/events/1161367737218028/

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

 

Om Østfold fylkeslag

Det nåværende Østfold Fylkeslag av "Foreningen Vi som har et barn for lite" ble stiftet 3. september 2003. Bakgrunnen for dette var bl.a. en spørreundersøkelse fra sentralt hold, som ble sendt ut høsten 2002, samt at vi som var kontaktpersoner i Østfold følte at vi savnet noe mer å tilby nye medlemmer.

En invitasjon ble sendt ut til alle foreningens medlemmer i Østfold, og på det første møtet i lokalene til Jørgensen og Jørgensen på Sellebakk kom det ca. 20 personer. To år senere har over 40 ulike mennesker vært innom. De første par årene kom det vanligvis 10-15 personer på hvert møte. Nå ligger det på mellom 5 og 10. Møtene holdes vekselvis i Fredrikstad, Mosseregionen og Indre Østfold, for å dekke fylket best mulig og fordele belastningen med lang reisevei litt.

Fylkeslaget har hittil forsøkt å være noe annet enn en vanlig sorggruppe og noe mer enn bare en møteplass. Vi har hatt ambisjoner om å gjøre noe i fylket vårt for at foreldre som mister barn i framtida skal få mer og bedre hjelp enn det som ofte har vært tilfelle fram til i dag.

Per april 2014 er det lite aktivitet i fylkeslaget, men send gjerne en epost til foreningen@etbarnforlite.no om du ønsker å komme i kontakt med en lokal kontaktperson i Østfold.

Nytt lokallag på Østlandet

Velkommen til lokallaget på Østlandet.

Viser til tidligere informasjon om å starte et lokallag av Foreningen Vi som har et barn for lite på Østlandet.
Lokallaget er nå etablert og det har blitt med personer som også er villig til å ta på seg en jobb med et eventuelt styre, så vi anser at dette nå også faller på plass.

Vi ønsker og håper at lokallaget kan være et sted hvor det skal være en lav terskel for å ville bli med.  I første omgang ser vi på dette som et sted hvor vi som mer eller mindre er i samme situasjon, kan treffes over en kaffekopp for en prat, men at vi også da setter opp noen aktiviteter etter hver.

Vi håper at flere har lyst til å komme en tur og er det spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss eller direkte til Anne på hovedforeningen, foreningen@etbarnforlite.no
Hilsen fra
Marit Johansen       900 23 395
Berit Borgersen      932 53 411   epost:berit_bo2003@yahoo.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

Kransebinding tirsdag 9. desember .2014

Rogaland Fylkeslag inviterer nye og gamle medlemmer til kransebinding tirsdag 9.des.

Vi har kjøpt inn litt utstyr og pynt, og samlet kongler, mose og granbar. Tror det skal være nok til alle.

Hvis noen har egne ting de vil ta med seg for å pynte kransen med, er de hjertelig velkomne til det.

Sted: Simex AS, Kanalarmen 10, 4052 Røyneberg

Tid : Tirsdag 9.des kl 19.00

Dersom du har lyst å bli med oss på dette, send en mail til nro@simex.no

Dette er ikke en bindene påmelding, bare sånn at vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Egenandel kr 50,-

Mvh Nils Ragnar

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1