Bidrag til neste medlemsblad

Foreningens neste medlemsblad skal snart i trykken, og vi tar gjerne i mot stoff til bladet.

Forsiden host 2014
Skriv historien din, et dikt, om livet etterpå, om merkedager eller om det å gå tilbake i jobb etter å ha mistet et barn. Vi tar i mot alle bidrag med takk, selv om ikke vi kan garantere at det blir plass til alt.
Send inn ditt bidrag til foreningen@etbarnforlite.no innen  11. mai 2016

.

Sist utgave av medlemsbladet ble sendt til alle medlemmer i februar 2016

Forsiden 4

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1