Søker foreldre som har mistet barn på sykehus til studie

Student ved Lovisenberg Diakonale Høgskole skal skrive Masteroppgave om foreldre som har mistet barn på nyfødtintensivavdeling.

Prosjektet er nå fullført, og vi takker alle som meldte sin deltagelse og stilte opp. 

Det er ønskelig å rekruttere foreldre som har mistet et barn på nyfødtintensiv avdeling i løpet av de siste fem årene og som er over 18 år. Det er ønskelig at deltakerne er tilgjengelige for intervju i Oslo og omegn.

                   Sykehus bilde

Les mer …

Lager kopi av nyfødte babyer

Generalsekretær Anne Giertsen i Foreningen "Vi som har et barn for lite" til kk.no: " -Når det finnes en mulighet til å få slike dukker, ser jeg ikke bort ifra at noen ønsker det. Her i Norge har vi mer tradisjon for å tenne lys, se på bilder, besøke graven og snakke med andre når vi er i sorg. Det er en prosess man skal gjennom og som tar tid, men det er ingen måter som er feil eller riktig å sørge på, understreker hun."

Les hele artikkelen på kk.no her:  Lager kopi av nyfødte babyer

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1