Ny studie

Ny studie

Nytt forskningsprosjekt om etterlattes behov og hjelpen som tilbys i kommunen ved barnedød. Uventet, plutselig eller voldsom barnedød er en av de største påkjenninger en familie kan oppleve. Hvilken hjelp får etterlatte ikommunene? Samsvarer hjelpetilbudet…