Film fra boklansering og foredrag om små barns sorg