Foreningen

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” ble stiftet i 1984.

Formålsparagrafen:

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Foreningen har et lite sekretariat sentralt i Oslo. Kontoret er bemannet med en generalsekretær i ca. 60% stilling.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” (kan forkortes til BFL)

Adresse: Postboks 186, 1319 Bekkestua
Telefon: 97 41 20 26
Web: www.etbarnforlite.no
E-post: foreningen@etbarnforlite.no
Org.nr: 980624404
Kontonr: 05310998542

Generalsekretær: Anne Giertsen sekretar@etbarnforlite.no
Tlf: 977 14 990

Styret (våren 2021 – våren 2022)

– Leder Nils Ragnar Olsen
– Nestleder Berit Borgersen
– Styremedlem Marit Johanne Johansen
– Styremedlem Silje Sviggum
– Styremedlem Lill G. Anderson

– Varamedlem Angela John
– Varamedlem Gina Sneve Hansen

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er medlem av Frivillighet Norge

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er registrert i Frivillighetsregisteret

STØTT OSS