Fylkeslaget Innlandet inviterer til treff 9. september