Velkommen til kransebinding!

Fylkeslaget Oslo/Viken vest inviterer også i år til kransebinding før jul:

Tirsdag 5. desember kl. 18.00 i Frivillighetssentralen, Elias Smiths vei 5, 1337 Sandvika.

Vi ønsker velkommen til kransebinding og håper mange har lyst og anledning til å lage en fin krans sammen med oss. Det som trengs av granbar, kongler, kranser og pynt tar vi med, men dere må gjerne også ta med noe egent til å pynte kransen med. 

Velkommen til alle – både de som har vært med før, men også til nye! Vi får også tid til en god prat med andre i samme situasjon.

Påmelding til Ingebjørg Skrindo innen 1. desember slik at vi vet hvor mange vi skal handle inn til. Påmelding kan gjøres på mail til [email protected] eller på sms til 97702759. Pris kl 50,- for medlemmer og 100 for ikke medlemmer betales ved oppmøtet.  

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Berit, Marit og Ingebjørg

Styret i Fylkeslaget Oslo/Viken vest, Foreningen Vi som har et barn for lite