Fylkeslaget Rogaland

Foreningen Vi som har et barn for lite – Rogaland Fylkeslag har i den senere tid samarbeidet med LUB lokalt, og vi har arrangert åpne medlemsmøter og foredrag.
Før jul har vi tradisjon med kransebinding for våre medlemmer, og vi pleier å delta på allehelgensdag arrangementet i Sola Ruinkirke.

Vi kan formidle kontaktpersoner på forespørsel.

Kontaktperson Nils Ragnar Olsen, tlf 926 23 603, e-post: nilsragnarolsen@gmail.com

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under “Lokale alktiviteter” i menyen på toppen av siden.