Seminar og boklansering – Hvordan støtte små barns sorg