Velkommen til nytt blomstertreff i Fylkeslaget Oslo og Viken vest torsdag 12.mai 2022 kl 19.00