Velkommen til seminaret “Med et stort hull i hjertet”