Velkommen til webinar med psykolog Atle Dyregrov, et foreldrepar som har mistet barn og en arbeidsgiver.
Hva gjør sorg og krise med oss og hvordan påvirker dette arbeidsevne og jobbmotivasjon? Hva kjennetegner god oppfølging og ivaretakelse av en ansatt som sørger? Og hvordan kan vi legge til rette for en god retur til arbeidsplassen?
På dette webinaret vil vi dele erfaring og kunnskap om hvilke utfordringer mennesker i sorg kan ha når de skal vende tilbake og stå i jobb etter et dødsfall. Vi vil også snakke om hvordan arbeidsgivere kan komme den sørgende best mulig i møte og sikre en god balansegangen mellom omsorg og det å stille krav.
Webinaret arrangeres i samarbeid med Sorgstøttealliansen – et nettverk av organisasjoner og fagmiljøer som jobber med sorg etter dødsfall.
DU MØTER: Lisette og Lars Erik som mistet lille Lukas på 1,5 år i 2022, leder av Faktura-avdelingen i Fiken Anette Haugestad, og psykolog Atle Dyregrov.