Vi som har et barn for lite

Vi er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Hvilken hjelp og omsorg kan vi gi foreldre som har mistet sitt barn?

Vi vil prøve å formidle tanker og reaksjoner som foreldre har hatt etter at de har mistet sitt barn, og hvordan pårørende, familie, venner og helsepersonell kan hjelpe foreldrene best mulig gjennom en del av sorgarbeidet.

Vi vil prøve å formidle tanker og reaksjoner som foreldre har hatt etter at de har mistet sitt barn, og hvordan pårørende, familie, venner og helsepersonell kan hjelpe foreldrene best mulig gjennom en del av sorgarbeidet.

Å være der kan bety mye
#Hvordankanjeghjelpe?

Siste nytt fra foreningen

Ny studie

Nytt forskningsprosjekt om etterlattes behov og hjelpen som tilbys i kommunen ved barnedød. Uventet, plutselig eller voldsom barnedød er en …

Nytt medlemsblad

Medlemsbladet utgis tre ganger i året. Vårens utgave er nå sendt ut til alle medlemmene. Er du ikke medlem? Meld …

Nye nettsider – under oppgradering

Nettsiden etbarnforlite.no ble dessverre hacket denne uken, og vi jobber for fullt med å få den opp igjen. Det meste …

Adjø Bitteliten

Adjø Bitteliten minneboks inneholder informasjon og vakre hånddekorerte ting som bidrar til å skape minner når man må ta avskjed med sitt barn.

De fleste av landets føde-, barsel- og nyfødt/barneavdelinger har fått tilbud om å få tilsendt minneboksene som kan deles ut til nyrammede familier.

Videoer

Naboen
Kollegaen
Å være der kan bety mye
Kontoret
Tårene trenger å hvile - Hannes historie
thumb
Livet etterpå