Foreningen ”Vi som har et barn for lite” ble stiftet i 1984.

Formålsparagrafen:

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Foreningen har et lite sekretariat sentralt i Oslo. Kontoret er bemannet med en generalsekretær i ca. 60% stilling.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” (kan forkortes til BFL)

Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 12, 0188 Oslo

Telefon: 97 41 20 26
Web: www.etbarnforlite.no
E-post: [email protected]
Org.nr: 980624404
Kontonr: 05310998542

VIPPS: 13832

Generalsekretær: Anne Giertsen [email protected]
Tlf: 977 14 990

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er medlem av Frivillighet Norge.

Foreningen “Vi som har et barn for lite” er medlem av Den nasjonale alliansen for helsepsykologi i somatikken, samt Sorgstøttealliansen,  et kompetansenettverk for fag- og likepersoner som møter etterlatte og pårørende.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er registrert i Frivillighetsregisteret.

Styret (våren 2023 – våren 2024)

– Leder Nils Ragnar Olsen
– Nestleder Berit Borgersen
– Styremedlem Marit Johanne Johansen
– Styremedlem Cecilie Fardal Nilsen
– Styremedlem Tom Andre Vinje Milsett

– Varamedlem Bjørg Hexeberg
– Varamedlem Anja Kværnmo

– Varamedlem Bente Kristin Langvik Olsen