Et barn for lite – Medlemsblad

Medlemsbladet «Et barn for lite» utgis tre ganger i året.  

Medlemsbladet sendes ut med post til alle betalende medlemmer (ikke støttemedlemmer).   

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå, så sender vi de to siste utgavene av medlemsbladet til deg.

I medlemsbladet kan du blant annet finne:

  • nytt fra foreningens aktiviteter og tilbud
  • sorg og sorgstøtte
  • historier og bidrag fra medlemmer
  • dikt og forslag til relevant litteratur
  • ulike lokale støttetilbud og aktiviteter

Har du lyst til å bidra med innhold til medlemsbladet?

Vi tar gjerne imot bidrag fra medlemmene; din historie, dikt eller andre innspill. Frist for stoff til bladet medio februar, medio mai og medio oktober.

Ta kontakt med foreningen og redaktør på e-pos: [email protected]

Har du lyst til å bidra med innhold til medlemsbladet?

Vi tar gjerne imot bidrag fra medlemmene; din historie, dikt eller andre innspill. Frist for stoff til bladet medio februar, medio mai og medio oktober.

Ta kontakt med foreningen og redaktør på e-pos: [email protected]

Tidligere utgaver

Forside bladet vår 2023
Forside bladet november 2022
Bladet forsiden juli 2022