Hva gjør vi nå? Til dere som nettopp har mistet barn.

Brosjyren inneholder tips og råd i en vanskelig og presset tid:

  • Hva skjer nå?
  • Å samle minner
  • Syning
  • Begravelsesbyrå, gravsted, seremoni
  • Veien videre, sorgstøtte

Ønsker du brosjyren tilsendt i papirformat, kan du sende en e-post til [email protected]

Til deg som har mistet barn

Foreningens hovedbrosjyre er oppgradert og har fått mye nytt innhold.

Brosjyren kan lastes ned i pdf her: Brosjyren Til deg som har mistet barn

Ønsker du brosjyren tilsendt i papirformat kan du sende en e-post til [email protected]  

Når en far mister sin sønn

En fars historie – om å miste et lite barn.

Dette er historien om Elias, om hans korte liv – og død. Mange historier om å miste barn er skrevet, de fleste ført i pennen av en mor. Denne sterke historien om Elias sitt korte liv– og død er sett fra en fars perspektiv. Vi får være med på hele prosessen fra graviditet, fødsel og død til begravelse og sorggruppe og får et unikt innblikk i en fars opplevelser om å miste barnet sitt.

Kontakt oss for mer info.

Nytt svangerskap etter tapet av et barn

Det å miste et barn er en traumatisk opplevelse som i de fleste tilfeller vil få konsekvenser for foreldrenes mestring av et nytt svangerskap, fødsel, barselstid og ikke minst for tilknytningen til det neste barnet.
Håpet er at dette heftet kan bidra til at både foreldre og helsepersonell kan få mer kunnskap om angst i et nytt svangerskap. Det er viktig at foreldrenes angst tas på alvor og at helsepersonellet møter dem med respekt.

Kontakt oss for mer info (for tiden tomt på lager)

Skolebarn og sorg

Dette heftet handler om hvordan barn i alderen 6-12 år opplever sin sorg, hva barn gjør og kan gjøre selv for å få det bedre, og hva foreldre, besteforeldre, venner, lærere og andre voksne kan gjøre for å støtte og hjelpe.

Ungdom og sorg

Når noen vi er glad i blir skadde, syke eller dør, forandrer det oss. Vi kan oppleve depresjon, frustrasjon og sinne. I blant føler vi kanskje skyld eller skam også. Med denne brosjyren ønsker vi å fortelle at alt dette er normalt.
Heftet er skrevet til ungdom i ungdomsskole og videregående skole.

“Ungdom og sorg” er gitt ut av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen “Vi som har et barn for lite”, KreftforeningenLandsforeningen for trafikkskadde og LEVE – Landsforeninen for etterlatte ved selvmord.

Den doble sorgen

Å miste et barnebarn er en ufattelig tragedie. Det er naturstridig at besteforeldre skal overleve sitt eget barnebarn, at ens egne barn skal miste sitt barn før de mister sine foreldre. Generasjonsrekkefølgen blir snudd på hodet.