2024 er et viktig år for oss; det er 40 år siden foreningen ble stiftet. I 1984 var det en gruppe med fagpersoner og frivillige som sammen tok tak i det manglende tilbudet for etterlatte ved tap av barn, og startet opp foreningen. Et viktig tilbud for mange, på veien mot å finne en fremtid og et liv videre etter at man har mistet den man elsket.

Mange, mange etterlatte har vært innom foreningen i kort eller lengre tid; noen har vært medlem helst siden starten.

I høst inviterer vi til en samling for de som har mistet større barn, fra skolealder og oppover. Vi er litt i utakt med sorgstøttesamlingene, som vi vekselsvis har for de som har mistet små barn, og for de som har mistet større barn. Det er hele fem år siden sist vi inviterte denne gruppen, men det skyldes ikke minst en meget kjent pandemi, og også finansieringen av slike samlinger som må på plass før vi kan arrangere.

Senere på høsten planlegges det en stor minnekonsert i Oslo, som også vil være en markering av jubileet. Mer informasjon om konserten kommer utover høsten.

I neste nummer av medlemsbladet vil vi presentere mer av forhistorien til foreningen, og dele historier og erfaringer fra den gang foreningen startet opp.