Dagsseminar 1. oktober: Hvorfor erfarer vi sorg forskjellig?

Vi inviterer til gratis seminar med dyktige Knut Andersen fra poliklinikk sorgbehandling ved Ahus, lege Norunn Kogstad og en personlig mini-konsert med Miriam Vaga.

Et tap og tiden etter et dødsfall erfares ofte ulikt. Selv om tap har mange likhetstrekk, kan sorg likevel erfares veldig forskjellig. I løpet av denne dagen vil vi belyse likhetstrekk og ulike faktorer som gjør at erfaringene og reaksjonene blir forskjellig. Vi håper det kan gi deg påfyll som vil hjelpe deg i den situasjonen du står i.

Dagen er gratis inkludert lunsj, og rettet mot foreldre som har mistet et barn, og eventuelt nye partnere.

Dagen avsluttes med felles middag på Lillehammer for egen regning, for de som ønsker det.

Sted: Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, Lillehammer.

Påmelding: Innen 4. september, send e-post til [email protected]