Nytt forskningsprosjekt om etterlattes behov og hjelpen som tilbys i kommunen ved barnedød.

Uventet, plutselig eller voldsom barnedød er en av de største påkjenninger en familie kan oppleve. Hvilken hjelp får etterlatte ikommunene? Samsvarer hjelpetilbudet med hjelpebehovene?

Å miste et barn eller søsken plutselig, uventet eller på en voldsom måte kan forbindes med en intens og langvarig sorgprosess for de etterlatte. Etterlatte foreldre og søsken har økt risiko for å utvikle psykiske og fysiske helseplager. Særlig utsatt er etterlatte for utvikling av forlenget sorglidelse, en form for komplisert sorg. Mange etterlatte foreldre og søsken uttrykker behov for blant annet tidlig, oppsøkende hjelp og samtaler med en fast kontaktperson i helsevesenet over tid, i tillegg til støtte fra familie og likepersoner. Ved uventet, plutselig eller voldsom død er det primærhelsetjenesten i norske kommuner som skal sørge for at etterlatte får nødvendige helse- og omsorgstjenester. I den akutte fasen er kommuner pålagt å ha en psykososial kriseberedskap (for eksempel et tverrfaglig kriseteam) som skal støtte de etterlatte i krise. Det finnes imidlertid lite oppdatert kunnskap på hvordan den kommunale hjelpen fungerer i dag på tvers av kommunene og hvordan etterlatte foreldre og søsken opplever hjelpetilbudet i kommunen. NORHJELP-studien, som står for Norsk Sorghjelp-studie, har som hovedmål å kartlegge etterlatte foreldres og voksne søskens hjelpebehov ved uventet, plutselig eller voldsom død, og om det er samsvar mellom deres behov og den hjelpen de tilbys gjennom primærhelsetjenesten i deres kommune. Studien gjennomføres ved Senter for Krisepsykologi og er støttet av Stiftelsen Dam, Universitetet i Bergen (UiB), og Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Vil du bli med i studien?

Har du mistet barn eller et søsken og ønsker å dele dine erfaringer med oss? Da er du velkommen til å delta i NORHJELP-studien. Vi inviterer både etterlatte foreldre og voksne søsken som har mistet barn eller søsken i uventet, plutselig eller voldsom død som ved dødfødsel, krybbedød, ulykke, selvmord eller drap. Det skal ha gått minst 6 måneder og opptil 5 år siden tapet har skjedd. Vi ser etter etterlatte foreldre og voksne søsken som ønsker å delta i et dybdeintervju i løpet av våren. I intervjuet vil vi be deg om å dele dine erfaringer med å miste et barn i uventet, plutselig eller voldsom død, hjelpebehovene du har hatt og hjelpen du har mottatt i kommunen etter tapet. Dataene fra intervjuet vil bli anonymisert. Hvis du vil delta i et dybdeintervju, ta kontakt med prosjektleder Nataskja Lie, [email protected] eller tlf. 55 58 61 00 for å avklare eventuelle spørsmål om studien og avtale tid og sted for intervjuet.

Vil du ha mer informasjon?

Besøk gjerne våre nettsider: https://www.uib.no/sfk/155307/norsk-sorghjelpstudie-norhjelp-studien Du kan også ta direkte kontakt med prosjektleder Nataskja Lie.

Norhhjelp Flyer Intervju

Informasjonsskriv Norhjelp – Invervju