Medlemsbladet utgis tre ganger i året. Vårens utgave er nå sendt ut til alle medlemmene.

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå, så sender vi de to siste utgavene av medlemsbladet til deg.

I medlemsbladet kan du lese blant annet om nytt fra foreningens aktiviteter og tilbud, om sorg og sorgstøtte, historier og bidrag fra medlemmer, dikt og forslag til relevant litteratur samt ulike lokale støttetilbud.

Har du lyst til å bidra med innhold til medlemsbladet?

Neste medlemsblad går i trykken i juni 2023

Vi tar gjerne imot bidrag fra medlemmene; din historie, dikt eller andre innspill. Frist for stoff til bladet er søndag 21. mai. Send til redaktør: [email protected]