Medlemsbladet utgis tre ganger i året. Sommerens utgave er nå sendt ut til alle medlemmene.

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå, så sender vi de to siste utgavene av medlemsbladet til deg.

I medlemsbladet kan du lese blant annet om nytt fra foreningens aktiviteter og tilbud, om sorg og sorgstøtte, historier og bidrag fra medlemmer, dikt og forslag til relevant litte

ratur samt ulike lokale støttetilbud.

Har du lyst til å bidra med innhold til medlemsbladet?

Neste medlemsblad går i trykken i november 2024

Vi tar gjerne imot bidrag fra medlemmene; din historie, dikt eller andre innspill. Frist for stoff til bladet er 20. oktober. Send til redaktør: [email protected]